Znanstveni skup posvećen msgr. Adamu Muchtinu

Program znanstvenog skupa

9,00 sati - Pozdravni govori

9,20 sati - dr.sc. Luboslav Hromjak - Korijeni msgr. Adama Muchtina - društvene i crkvene okolnosti u Slovačkoj na prijelazu 19. u 20. stoljeće

9,40 sati - doc.dr.sc. Marko Medved - Život i djelo msgr. Adama Muchtina - povijesni pregled

10,00 sati - mons.dr.sc. Mile Bogović - Senjsko-modruški biskup i župa sv. Terezije od Djeteta Isusa na Podvežici

10,20 sati - prof.dr.sc. Mile Šimunović - Msgr. Adam Muchtin kao pastoralni djelatnik i predavač na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci

10,40 sati - pauza

11,00 s.mr.sc. Veronika Popić - msgr. Adam Muchtin i redovnice

11,20 sati - prof.dr.sc. Milan Špehar - Duhovni lik msgr. Adama Muchtina

11,40 sati - Theodor de Canziani, prof. - Arhitektura crkve sv. Terezije od Djeteta Isusa na Podvežici

12,00 sati - dr.sc. Mirjana Pinezić - Ljudski i moralni profil msgr. Adama Muchtina

12,20 sati - doc.dr.sc. Franjo Velčić - msgr. Adam Muchtin i list Istina

12,40 sati - Tihana Gržanić, mag.theol. - Umjetnički talent msgr. Adama Muchtina

Znanstveni skup održava se u dvorani Nadbiskupijskog doma u Rijeci, ulica Ivana Pavla II. br. 1

Adam Muchtin rodio se 4. prosinca 1908. i istog dana je kršten u mjestu Velké Rovné u Slovačkoj. Godine 1910. obitelj Muchtin dolazi u Hrvatsku i nastanjuje se na Trsatu u blizini Marijinog svetišta. Nakon završene Trgovačke akademije na Sušaku, upisuje se na Bogoslovni fakultet u Zagrebu. Mladu Misu slavio je 5. srpnja 1931. u crkvi Majke Božje na Trsatu. Svećeničku službu započinje u Senju, a zatim 1932. godine je imenovan duhovnikom Banovinske bolnice na Sušaku. Od početka 1934. godine izlazio je na Sušaku katolički tjednik „Istina“ čiji je vlasnik bio Muchtin. Dekretom od 1935. godine imenovan je duhovnikom Križarskog bratstva. Njegovo životno poslanje bila je izgradnja crkve na Podvežici. Idejni nacrt za crkvu je napravljen prema Muchtinovoj zamisli. Kamen temeljac blagoslovljen je 26.ožujka 1940., a blagoslov crkve bio je 8.prosinca 1940. Posvećena je sv. Tereziji od Djeteta Isusa. Župa je započela s djelovanjem 1.siječnja 1942., a Adam Muhtin imenovan je župnikom. Godine 1965. izgradio je i župni stan koji s crkvom čini cjelinu. Od 1948. do 1955. predaje crkvenu umjetnost, arheologiju i arhitekturu na Visokoj teološkoj školi u Rijeci. Budući da je govorio šest jezika prevodio je knjige i pisao skripte za svoja predavanja. Adam Muchtin bio je župnik i svestrani umjetnik. Za župnu crkvu naslikao je slike križnoga puta te slike bl. Djevice Marije i sv. Josipa za pokrajnje oltare. Izradio je idejni nacrt za svetohranište. Nakon razrješenja službe župnika u župi sv. Terezije imenovan je župnikom trsatske župe sv. Jurja. Tu je službu obnašao do umirovljenja 1984. Umro je na glasu svetosti 21.kolovoza 1994. i pokopan na Trsatu. Na blagdan sv. Josipa, 19.ožujka 2013. zemni ostaci preneseni su pod okrilje sv. Terezije od Djeteta Isusa u crkvu koju gradio i izgradio.