Proslava blagdana sv. Ivana Marije Vianneya 4.8.2016.

U Presvetom Oltarskom Sakramentu dragi Spasitelj je tu, sakriven i čeka da Ga dođemo pohoditi i izložiti Mu svoje molbe. Kako li je dobar On! On se prilagođuje našoj slabosti. U nebu, gdje kada budemo kao pobjednici proslavljeni, vidjet ćemo Ga u svoj Njegovoj slavi. Da se sad ukaže s tom slavom pred nama, ne bismo se usudili približiti Mu se; no On se skriva kao osba koja je u tamnici i veli nam: "Vi me ne vidite, alo to ne smeta; tražite od mene što god hoćete, ja ću vam to udijeliti!"

Moja djeco, kad uđete u crkvu i kad uzmete blagoslovljene vode, kad stavite ruku na čelo da se prekrižite, gledajte svetohranište. Isus ga odškrinjuje da vas blagoslovi kao i da vam kaže: "Dođite k meni, svi vi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas utješiti."

Jeste li žalosni? Dođite se baciti Njemu pred noge i osjetit ćete da ste utješeni. Prezire li vas svijet? Dođite ovamo i naći ćete prijatelja koji vas nikad neće iznevjeriti. jeste li u napasti? Ovdje ćete naći jako i snažno oružje da pobijedite svoje neprijatelje. Bojite li se strašnog suda pred kojim su drhtali i najveći sveci? iskoristite vrijeme dok je vaš Bog, Bog milosrđa i dok je tako lako zadobiti milost.

Tišti li vas siromaštvo? Dođite ovamo, naći ćete Boga neizmjerno bogata, Boga koji će vam reći da su sva Njegova dobra vaša, ne na ovom svijetu, nego na drugom.

Griješnici, molite Ga sa suzama i boli za oproštenje svojih grijeha i budite sigurni da ćete ga zadobiti ... Kad se izmirite s Njime, molite dragocjeni dar ustrajnosti! Recite Mu samo da više volite umrijeti nego Ga opet vrijeđati ...

kakvim li se uvredama On nije izvrgnuo ostavši tako među nama! Mlako prisutvovanje sv. misi, svetogrdne pričesti, oskrnjivanje Euharistije, napuštanje javne službe Božje nedjeljom, druga Njegova samoća u svetohraništu, nepristojno držanje, nemar prema Njegovoj uzvišenoj prisutnosti i daru kojim On sam Sebe daje ljudima - nema uvrede kojoj On nije bio izvrgnut, i Njegov Srce krvari gledajući tolika nedjela. Kako Mu je drago ono četvrt sata što ga otmemo svojim poslovima, kakvim nekorisnim stvarima da Ga dođemo utješiti! Kad On vidi kako čiste duše s revnošću dolaze, On im se veselo smiješi. One dolaze s onom jednostavnošću koja Mu se tako sviđa, moleći Ga oproštenje za tolike uvrede što Mu ih nezahvalnici nanose ...

Dođimo dakle i mi suosjećati s Njegovim bolima! Oni koji budu zbog Njega prolijevali suze na zemlji, veseli će se u nebu. O, djeco moja, što je taj Sakrament ljubavi! srce je našeg ljubljenog Gospodina u Njemu prepuno ljubavi za nas; potocimilosrđa i blagosti iz Njega teku kako bi izbrisali grijehe svijeta.

Za vrijeme Svoje smrtne muke u getsemanskom vrtu, On se Krvlju znojio i kapi te Krvi padale su na zemlju. Ova ljubav u Krvi spasila je svijet te još izlazi iz svetohraništa. A kako bi nas sjedinio sa Svojim otkupljenjem, On hoće da Mu mi naznačimo duše za koje treba bujicu te otkupiteljske krvi. Molimo Mu se dakle za sirote griješnike i zahvalimo Mu što je za njih iamo tako dobro srce. mi Mu nismo za to dovoljno zahvalni (Sv. Ivan Marija Vianney)