Križni put

P R I S T U P N A   M O L I T V A

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Milostivi Bože, Isuse Kriste! Evo moja duša s Tvojom rastuženom Majkom Marijom ide za Tobom i prati Te na teškom putu Tvoje gorke muke. Okrijepi me svojom milošću da mogu strpljivo nositi svoj križ, što sam ga svojim grijesima zaslužio. Daj mi jakost da ne klonem i ne iznemognem na tom putu. Daj da mi svaka postaja bude korak u nebo. Amen.

Stala plačuć tužna Mati,

Gledala je kako pati

Sin joj na križ uzdignut.

P R V A   P O S T A J A

Isusa osuđuju na smrt

Klanjamo ti se Kriste,

i blagoslivljamo te!

Jer si po svojem svetom križu

otkupio svijet!

Gledaj nedužnog Isusa gdje stoji pred sucem! Slušaj, kako ga krivo optužuju i tuže, a on ni ne otvara svojih usta! Razdražen narod, koji ga je prije neliko dana slavio kao kralja, mahnito viče: „Propni ga, propni!“ Osudiše ga, a On drage volje prima osudu, samo da nas oslobodi od osude vječnoga prokletstva.

Pomolimo se: Gospodine Isuse! Na tu nepravednu osudu pristao sam i ja po grijehu. I ja sam Te osudio svojim zlim življenjem. Oprosti mi! Daj mi milost, da i ja krotko i strpljivo primam krivi sud te da se riješim osude na vječne muke. Amen.

Oče naš – Zdravo Marijo – Slava Ocu

Smiluj nam se Gospodine!

Smiluj nam se!

„Molimo Isusa da i mi trpimo s njim. Pilat je vidio da je Isus nevin, ali se bojao naroda. Zato dade Isusa bičevati i mislio je da će se narod smilovati kad ga vidi. Bičevanje je bilo strašno, strašne muke. Koliko je dobio udaraca ne zna se. Sveta Brigita kaže da ih je dobio tri tisuće.

Sve zbog mojih grijeha!“

Adam Muchtin