Duhovna zvanja u župi

 

Redovnici:

               o. Stjepan Hruškar

               o. Aleksa Palavić

Redovnice:

               s. Marija Ester Vragović

Duhovna zvanja:

         vlč. Ivan Šarić

         vlč. Viktor Marković

Molitva za duhovna zvanja

Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao žetva je velika ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Mi se odazivmo Tvome pozivu i molimo Te, daj našoj Crkvi dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica. Probudi Gospodine u našim obiteljima nesebičnu ljubav za životom, da naši roditelji sa radošću primaju djecu koja će biti spremna staviti se u službu  Crkvi i narodu. Pomozi našim mladima da shvate veličinu Tvoje ljubavi te hrabro prihvate svećeničko ili redovničko zvanje koje im Ti nudiš. Marijo, Majko Crkve, u velikoj potrebi duhovnih zvanja zagovoraj nas kod svoga sina Isusa Krista našeg velikog svećenika. Amen.