Duhovna obnova od 17. do 19. ožujka 2016.

U vrbovskom djeluje MSC zajednica laika pod vodstvom župnika patera Ivana Androića

Redovničku zajednicu Misionara Srca Isusova osnovao je francuski svećenik Jules Chevalier 1854. godine. Iste godine je papa Pio IX proglasio dogmu o Bezgrešnom Začeću Blažene Djevice Marije. Poslije teške mladosti, kao „kasno zvanje“, Jules Chevalier otkrio je u pobožnosti Srcu Isusovu put za prevladavanje bijede svog vremena: vjerske mlakosti, sebičnosti i nevjere. Uvidio je da je samo ljubav Božja, objavljena u probodenom Srcu Isusovu, jedini pravi lijek za duhovnu bijedu ovoga svijeta. U početku je misija bila ograničena samo na srednju Francusku, no uskoro je postalo jasno da siromaštvo i beznađe ne poznaju granice. U želji da Božju ljubav učini razumljivom svim ljudima, 1881. godine poslao je prve vjerovjesnike Srca Isusova u današnju Papua – Novu Gvineju. Nakon toga dolazi do velikog procvata kongregacije u mnogim zemljama svijeta. Danas oko 3000 članova djeluje u preko 55 zemalja, na šest kontinenata, samostalno ili sa sestrinskim redovima: Kćerima Gospe od Presvetog Srca, Misionarskim sestrama Presvetog Srca Isusova te laicima MSC (Missionnaires du Sacre Coeur – Misionari Presvetog Srca Isusova) koji danas svi zajedno tvore višemilijunsku međunarodnu „obitelj Chevalier“, uz moto zajednice: Nek je posvuda ljubljeno Presveto Srce Isusovo! Uvijeke!

Pastoralno djelovanje i karizma

Pastoralno djelovanje obuhvaća sva područja gdje je potrebno donijeti Radosnu vijest ljubavi Božje, osobito među najsiromašnijima od najsiromašnijih, u duhovnom i materijalnom smislu, ono što Papa Franjo danas naziva “periferijama društva”. Na to se nadograđuje misijski rad i djelovanje na mnogim drugim područjima jer su danas potrebe Crkve velike za naviještanjem i svjedočenjem ljubavi Božje. U siromašnim zemljama misionari utemeljuju obrazovne, društvene, zdravstvene, gospodarske, stambene i mnoge druge potrebene objekteza dostojan život ljudskog društva. Diljem svijeta na poseban način sudjeluju u izgradnji tzv. mladih Crkava. Misionari i misionarke djeluju po župama, obrazovnim ustanovama, rade kao dušobrižnici po bolnicama i staračkim domovima, u odgoju budućih svećenika a sukladno osobnoj nadarenosti i sklonosti, kao svećenici ili redovnička braća, nalaze svoje poslanje tamo gdje je najpotrebnija borba protiv ljudske nevolje i bijede.

Misionari Srca Isusova u Hrvatskoj

Misionari su u Hrvatskoj prisutni od 1998. godin. Hrvatski ogranak pripada Južno-njemačko-austrijskoj provinciji sa sjedištem u Salzburgu, a danas posebno djeluju na području Riječke nadbiskupije na župama i u odgoju budućih svećenika. Uz posvećene osobe aktivna je i Zajednica laika MSC koja u Hrvatskoj nosi naziv MSC Obitelj . Oni polažu svoja privremena obećanja a potom i vječna da će živjeti duhovnost i karizmu misionara Presvetog Srca Isusova, te surađivati na njenom poslanju.

Osnovnu karizmu Kongregacije MSC-a koja prožima poslanje Misionara Presvetog Srca možemo svesti ne nekoliko osnovnih načela

  1. Poslanje za čitav svijet ('ubique terrarum' – po svemu svijetu),nasljedovati Krista koji nam je najbolji primjer kako i koliko se ljubi Bog i čovjeka. 
  2. Naviještati da Bog ima Srce za čovjeka, svjedočeći Božju bezuvjetnu darivajuću ljubav, osobito u službi najsiromašnijima. Otkrivati Krista u drugima. Svjedočiti ljubav Božjeg Srca na Zemlji, a sami živjeti srcem koje se sve više oblikuje u Srcu Isusovu ('duhovnost srca').
  3. Voljeti Crkvu i biti vjera Rimskom biskupu. Crkvu doživljavati kao tijelo Kristovo puno empatije prema današnjem svijetu i vremenu, te tu sliku Crkve svakodnevno provoditi u vidljivo i živo djelo. 
  4. Živjeti jednostavnim stilom života nadahnutim bogatstvom sile Duhe Svetoga.
  5. Biti iradosno djelovati kao uvjereni i oduševljeni Misionar Srca Isusova, u slobodi i zrelosti.