24 sata za Gospodina

U 13 sati u dvorištu Katedrale bio je “Milosrdni ručak” koji je organiziran u suradnji s Ugostiteljskom školom iz Opatije i Kućom utočišta sestara milosrdnica za preko 100 riječkih beskućnika, a u okviru kojega je održana prigodna kateheza. Ručak su dijelili učenici i osobe posvećenog života, a prilika je to bila da milosrđe zaživimo i djelatno kroz konkretna tjelesna djela milosrđa. U popodnevnim satima manja grupa posjetila je i riječki zatvor gdje su zajedno sa zatvorenicima slavili svetu misu.